Complex Avicol

Scop:
Organizarea vertical integrată a unui complex avicol de producere prin tehnologie ecologică de carne de pasăre, ouă și pui pentru populație.

Capacități operaționale:
Complexul avicol este prevăzut să producă 4920 tone de carne de pui pe an, 2040 tone de carne de curcan pe an, 64 000 000 de ouă de găină pe an și 250 000 de păsări vii pe an. În plus, în urma investițiilor se vor produce 9000 tone de furaj ecologic pe an și 3100 tone de ulei vegetal pe an.

Toată producția obținută va fi certificată BIO.

Prin fermentarea materiei prime necesară producerii de nutrețuri bio, se obțin produse auxiliare de producție – bioetanol.  
Toate deșeurile vor fi transformate în  instalația de conversie termochimică a carbonului și se va obține energie alternativă: termică – 34 560 MW/an și electrică – 17 280 MW/an.

Impact social:
Proiectul asigură deschiderea a peste 170 locuri de muncă cu un salariu superior salariului mediu pe economie.

Informații generale:
Termenul start-up pentru atingerea capacității de proiectare de la începutul finanțării este de până la 18 luni.

Categorii proiecte: