Termeni şi condiţii

CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII ("TERMENI") ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE DESCRISE ÎN ACESTEA. PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI www.fvdhouse.com ("WEBSITE"), CONFIRMAŢI CITIREA ACESTOR TERMENI ŞI CONDIŢII ŞI CĂ SUNTEŢI DE ACORD. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU TOŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI ACORD, NU SUNTEŢI UN UTILIZATOR AUTORIZAT AL ACESTUI WEBSITE SAU AL SERVICIILOR ACESTUIA.

FVD Global House ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA, SCHIMBA, ADĂUGA SAU ŞTERGE PORŢIUNI DIN ACEŞTI TERMENI ÎN ORICE MOMENT PENTRU ORICE MOTIV. VĂ RUGĂM SĂ ACCESATI TERMENII ŞI CONDIŢIILE PERIODIC PENTRU SCHIMBĂRI. SCHIMBĂRILE SUNT EFECTIVE IMEDIAT DUPĂ POSTAREA ACESTORA. CONFIRMAŢI CĂ, PRIN ACCESAREA SITE-ULUI NOSTRU DUPĂ CE SCHIMBĂRILE AU INTRAT ÎN VIGOARE, SUNTEŢI DE ACORD CU ACESTE TERMENI ASAS CUM AU FOST MODIFICATI.

Disclaimer:
Nimic pe acest site nu conţine consultanţă fiscală, contabilă, de reglementare, juridică, de asigurare sau de investiţii. Nici o informaţiie şi nici o opinie conţinute pe acest site nu constituie o solicitare sau ofertă din partea FVD Global House sau a companiilor sale afiliate de a cumpăra sau de a vinde valori mobiliare, contracte futures, opţiuni sau alte instrumente financiare şi nici o astfel de garanţie să nu fie oferită sau vândută vreunei persoană în orice jurisdicţie în care o astfel de ofertă, solicitare, cumpărare sau vânzare ar fi ilegală în temeiul legilor privind valorile mobiliare din această jurisdicţie. Deciziile bazate pe informaţiile conţinute pe acest site sunt responsabilitatea exclusivă a vizitatorului. În schimbul utilizării acestui site, vizitatorul este de acord să despăgubească FVD Global House, reprezentanţii săi, directorii, angajaţii, afiliaţii, agenţii, licenţiaţii şi furnizorii săi şi să nu-i acuze de revendicări, pierderi, răspundere, costuri şi cheltuieli limitate la onorariile avocaţilor) generate de utilizarea de către dvs. a acestui site, de încălcarea acestor Termeni sau de orice alte decizii luate de vizitator pe baza acestor informaţii.

Investiţiile şi strategiile discutate pe site pot să nu fie potrivite pentru toţi investitorii şi nu sunt obligaţiile FVD Global House sau ale filialelor sale sau garantate de FVD Global House sau de afiliaţii săi. FVD Global House nu face nici o declaraţie conform căreia conţinutul este adecvat pentru utilizare în toate locaţiile sau că tranzacţiile, valorile mobiliare, produsele, instrumentele sau serviciile discutate pe acest site sunt disponibile sau adecvate pentru vânzare sau utilizare în toate jurisdicţiile sau ţările sau prin toţi investitorii sau contrapărţile. Prin furnizarea de informaţii pe site, FVD Global House nu reprezintă faptul că orice vehicul de investiţii este disponibil sau potrivit pentru un anumit utilizator. Toate persoanele şi entităţile care accesează site-ul Web fac acest lucru din proprie iniţiativă şi sunt responsabile pentru respectarea legilor şi reglementărilor locale aplicabile.

Toate investiţiile implică riscuri şi pot implica pierderi de valoare. Valoarea investiţiei dvs. poate scădea în funcţie de condiţiile pieţei. Veniturile fixe sunt supuse riscului, incluzând riscul de rată a dobânzii, creditul, piaţa şi riscul emitentului. Cursurile de schimb valutar pot determina creşterea valorii unei investiţii în sus sau în jos. Strategiile alternative implică riscuri mai mari decât investiţiile tradiţionale, nu pot fi eficiente din punct de vedere fiscal şi au taxe mai mari decât investiţiile tradiţionale; acestea pot fi, de asemenea, extrem de utilizate şi se pot angaja în tehnici de investiţii speculative, care pot mări potenţialul de pierderi sau câştiguri în investiţii. ÎNAINTE DE A CUMPĂRAŢI ACŢIUNILE FONDURILOR DE INVESTIŢII PRIN CUMPĂRARE SAU SCHIMB, ESTE RESPONSABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ CITIŢI PROSPECTUL FONDULUI SAU OFERTAŢI MATERIALELE.

Acest site are doar scop informativ şi nu trebuie considerat consultanta pentru prognoza, studii sau investiţii. Informaţiile de pe acest site nu constituie o recomandare, ofertă sau solicitare de a cumpăra sau de a vinde valori mobiliare sau de a adopta orice strategie de investiţii. Deşi acest material se bazează pe informaţiile pe care FVD Global House le consideră importante şi pentru care se depun eforturile de a fi păstrate actuale, FVD Global House nu asigură faptul că acest material este corect, actual sau complet şi nu trebuie invocat ca atare. Orice opinii exprimate pe acest site web se pot schimba în funcţie de condiţiile ulterioare. Performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a rezultatelor viitoare.

Informaţiile şi serviciile furnizate pe acest site sunt furnizate "CA ATARE" şi fără garanţii de orice fel, exprimate sau implicite. În cea mai mare măsură permisă în conformitate cu legislaţia aplicabilă, FVD Global House îşi declină toate răspunderile, incluzând, dar fără a se limita la, orice garanţie de neîncălcare a drepturilor terţilor şi garanţii implicite de vandabilitate şi adecvare pentru un anumit scop. FVD Global House nu garantează, în mod expres sau implicit, exactitatea sau exhaustivitatea informaţiilor, textului, graficelor, legăturilor sau altor elemente conţinute pe acest site şi nu garantează că materialele conţinute în acest site vor fi corecte sau fără erori, că erorile vor fi corectate sau că site-ul Web nu va conţine viruşi sau alte componente care să afecteze în mod nedorit dispozitivele de pe care este accesat. FVD Global House nu este responsabil în mod expres pentru erori şi omisiuni în materialele de pe acest site şi pentru utilizarea sau interpretarea de către alţii a informaţiilor conţinute pe site.

Mărci comerciale, drepturi de autor şi alte proprietăţi intelectuale
Conţinutul publicat în acest site este deţinut sau licenţiat de FVD Global House şi furnizorii de informaţii terţi şi este protejat de drepturile de autor şi / sau alte drepturi de proprietate intelectuală aplicabile. Acest conţinut este destinat exclusiv utilizării dvs. în scop personal, necomercial. În consecinţă, nu este permisă copierea, distribuirea, modificarea, postarea materialelor din acest site, inclusiv orice text, grafică, video, audio, cod de software, design de interfaţă utilizator sau logo-uri. Puteţi descărca materialele afişate pe acest site pentru uz personal, cu condiţia să păstraţi toate notificările de drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate conţinute în materiale. Este interzis să distribuiţi, modificaţi, transmiteţi, reutilizaţi, repostaţi sau utilizaţi conţinutul acestui site în scopuri publice sau comerciale, inclusiv text, imagini, audio şi video, fără permisiunea scrisă a FVD Global House. Modificarea sau utilizarea materialelor pentru orice alt scop decât cele precizate mai sus, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale FVD Global House.

Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale şi logo-urile afişate pe acest site sunt proprietatea FVD Global House şi / sau a proprietarilor acestora. Nimic din conţinutul acestui site nu ar trebui interpretat ca reprezentând un acord implicit de utilizare sau altfel orice licenţă sau drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate afişate pe acest site fără permisiunea scrisă a FVD Global House sau a unei alte terţe părţi care poate deţine marca comercială afişată pe acest site. Utilizarea de către dvs. a mărcilor comerciale afişate pe acest site, cu excepţia celor prevăzute în acest document, este strict interzisă. Utilizarea imaginilor afişate pe acest site de către dvs. sau oricine altcineva autorizat de dvs. este interzisă. Orice utilizare neautorizată a imaginilor poate încălca legile privind drepturile de autor, legile privind mărcile comerciale şi legile privind confidenţialitatea şi publicitatea şi comunicările, precum şi alte regulamente şi prevederi. Dacă descărcaţi orice informaţii de pe acest site, sunteţi de acord în mod implicit să nu îl copiaţi sau să eliminaţi sau să nu observaţi niciun fel de drepturi de autor sau alte anunţuri sau legende conţinute în astfel de informaţii.

Link-uri către alte site-uri web
FVD Global House poate include link-uri către / de la unul sau mai multe site-uri web ale terţilor. FVD Global House nu are nici un control asupra acestor site-uri web, a conţinutului acestora sau a produselor / serviciilor oferite. Existenţa unor astfel de link-uri nu va constitui o aprobare sau garanţie de către FVD Global House în legătură cu astfel de site-uri web, conţinutul site-urilor web, produsele sau serviciile site-urilor Web sau operatorii site-urilor web. Accesul la aceste site-uri web şi utilizarea acestor site-uri web este reglementată de termenii de utilizare şi de politicile de confidenţialitate ale acelor site-uri şi se va realiza pe propriul dvs. risc. FVD Global House îşi declină responsabilitatea pentru politicile de confidenţialitate şi practicile de informare a clienţilor de pe site-urile accesate ale unor terţe părţi ale căror link-uri le găzduieşte site-ul nostru.

Link-uri către FVDGlobal House de la alte site-uri web
Este interzisă afişarea link-urilor pe site-urile dvs. web la niciun site deţinut sau administrat de FVD Global House. Dacă doriţi să afişaţi pe site-ul dvs. un link către site-ul FVD Global House, trebuie să încheiaţi un acord scris cu FVD Global House care reglementează acea afişare. Accesul la orice site deţinut de FVD Global House nu vă dă dreptul la utilizarea materialelor, precum nume, logo-uri, mărci comerciale sau materiale cu drepturi de autor ale FVD Global House şi sunteţi de acord să nu faceţi acest lucru fără acordul scris al FVD Global House. Solicitările de afişare a link-urilor de pe site-urile dvs. web către site-urile FVD Global House se vor trimite prin e-mail la internalaffairs@fvdhouse.com.

Orice comunicaţie către şi de pe acest site poate fi interceptată de terţi şi, în consecinţă, comunicaţiile către şi de pe acest site nu pot fi sigure. Comunicările către FVD Global House, în special cele care conţin informaţii confidenţiale, pot fi trimise prin poştă la: FVD Global House, str. Colonel Constantin Blaremberg 4-6, Etajul 2, Ap. 3A, Sector 1, 011879 Bucureşti, România, Attn: Afaceri Interne. Site-ul web FVD Global House are dreptul de a utiliza, în orice scop, orice idei, concepte, know-how sau tehnici furnizate de către un utilizator de site la FVD Global House prin intermediul acestui site web. Vă asumaţi şi sunteţi de acord cu faptul că FVD Global House vă acordă acces limitat la fişierele specifice şi sunteţi de acord să nu accesaţi alte fişiere de pe computer decât Fişierele aprobate. FVD Global House nu vă oferă nici o garanţie cu privire la securitatea site-ului, inclusiv în ceea ce priveşte capacitatea persoanelor neautorizate de a accesa informaţiile primite sau transmise de dvs. prin sau de pe site. FVD Global House îşi rezervă dreptul de a înceta sa furnizeze sau sa modifice acest site si conţinutul acestor informaţii (sau orice parte sau caracteristica a acestora) in orice moment sau în mod frecvent si fără notificare.

Politica de confidenţialitate
Vă rugăm să consultaţi Politica noastră de confidenţialitate, care face parte din prezentul acord şi inclusă prin referinţă, pentru a afla mai multe despre practicile noastre de colectare a informaţiilor şi despre măsurile pe care le luăm pentru a păstra confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor dumneavoastră.

Jurisdicţia şi Legea aplicabilă
Informaţiile furnizate pe acest site nu sunt destinate distribuirii sau utilizării de către orice persoană sau entitate din orice jurisdicţie sau ţară în care o astfel de distribuire sau utilizare ar fi contrară legilor sau reglementărilor sau care ar fi supus FVD Global House sau afiliaţilor săi la orice cerinţă de înregistrare în cadrul respectivei jurisdicţii sau ţări. Informaţiile conţinute în acest site nu pot fi considerate ca solicitare sau ofertă a vreunui produs sau serviciu de investiţii oricărei persoane din orice jurisdicţie în care o astfel de solicitare sau ofertă ar fi ilegală.
Legile din România guvernează aceşti termeni fără a ţine seama de dispoziţiile privind conflictul de legi. Dacă iniţiaţi o acţiune în justiţie cu privire la aceşti Termeni, sunteţi de acord să depuneţi o astfel de acţiune numai la instanţa competentă de pe teritoriul României, în scopul soluţionării oricărei acţiuni cu FVD Global House, afiliaţii acesteia sau cu orice fonduri menţionate în acest site.

Limitarea răspunderii
FVD Global House, AFILIAŢII ŞI ADMINISTRATORII, DIRECTORII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII LOR, NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU DVS. SAU ORICARE ALTE PERSOANE PENTRU ORICE DAUNE DE ORICE FEL, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE DIRECTE, CONSECINŢATE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU INDIRECTE INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA PROFITURILOR, PIERDERILOR DE TRANZACŢIONARE SAU A DAUNELOR CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU PIERDEREA UTILIZĂRII ACESTUI SITE), DACĂ FVD Global House A FOST INFORMATA DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE SAU PIERDERI, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DE UTILIZARE SAU UTILIZAREA ACTUALIZATĂ A ACESTUI SITE SAU A UNUI INTERNET WEB SITE. UNELE SAU TOATE ACESTE LIMITARI POT DEVENI NEAPLICABILE DACA LOCUITI INTR-UN STAT ÎN CARE NU ESTE PERMISA LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RASPUNDERII SAU A DAUNELOR INCIDENTALE SAU CONSECINENTELOR, SAU DACA AU ACCESATI SITE-UL DOAR LA SOLICITAREA ANGAJATORULUI SAU SPONSORULUI.

Specificitatea conţinutului
Orice conţinut de pe acest site este asumat numai pentru data la care a fost publicat şi poate fi modificat de evenimentele ulterioare ale pieţei sau din alte motive. În plus, sunteţi responsabil de setarea setărilor de cache din browserul dvs. pentru a vă asigura că primiţi cele mai recente date.

Utilizări interzise
Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în aceşti Termeni sau în mod expres preciza în scris de către FVD Global House, este posibil să nu:
• Utilizaţi acest site în orice mod care ar putea deteriora sau suprasolicita orice server FVD Global House sau orice reţea conectată la orice server FVD Global House, deoarece toate serverele au o capacitate limitată şi sunt utilizate de mai mulţi oameni;
• Utilizaţi acest site în orice mod care ar interfera cu utilizarea de către un alt site a site-ului;
• Includerea termenului "FVD Global House" sau a oricărei mărci comerciale FVD Global House sau a numelui executivului sau a oricărei variante a celor de mai sus, ca meta-tag, element textual ascuns;
• Utilizaţi orice robot, aplicaţie, agent inteligent, alt dispozitiv automat sau proces manual pentru a căuta, monitoriza sau copia acest site Web sau rapoartele, datele, informaţiile, conţinutul, software-ul, serviciile de produse sau alte materiale generate, generate sau obţinute de la acest site, fie prin intermediul unor link-uri sau altfel (colectiv, "Materiale"), fără permisiunea FVD Global House, cu condiţia ca browserele web terţă parte, disponibile în general, să poată fi utilizate fără o astfel de permisiune; sau • Utilizaţi acest site sau Materialele în orice mod care ar putea crea impresie de afiliere, sponsorizare sau aprobare de către FVD Global House.


Intreruperi ale sistemului si transmisii incomplete
Problemele legate de software-ul pentru Internet sau de transmisie pot produce copii inexacte sau incomplete ale informaţiilor şi materialelor care pot fi descărcate şi afişate pe computerul unui utilizator. FVD Global House nu este răspunzătoare pentru pagubele, modificările sau omisiunile care apar în timpul transmiterii informaţiilor şi materialelor.

Reziliere
FVD Global House vă poate înceta accesul pe site pentru orice motiv, fără notificare prealabilă.

Renunţarea
Nici o renunţare din partea FVD Global House a oricărui drept, termen sau termen sau prevederi ale acestor Termeni nu va fi considerată o renunţare la orice alt drept, termen sau dispoziţie a acestor Termeni în momentul unei astfel de renunţări sau al unei renunţări la acest sau alt drept, termen sau prevedere a acestor Termeni în orice moment.

Integrare şi separabilitate
Dacă orice prevedere a acestor Termeni este considerată ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de aceşti Termeni şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea celorlalte dispoziţii.
Termenii de utilizare anteriori reprezintă întreaga înţelegere între FVD Global House şi utilizatorul care se referă la acest subiect.
FVD Global House este un angajator cu şanse egale, dedicat diversităţii la locul de muncă.

Data: mai 2019.
© 2019 FVD Global House. Toate drepturile rezervate. FVD Global House şi FVD House sunt marci inregistrate si neinregistrate ale FVD Global House SA sau ale filialelor sale din Romania si din alte tari . Toate celelalte mărci comerciale sunt cele ale proprietarilor lor.