Terms and conditions

TERMENI SI CONDITII CONFORM REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI DE ABROGARE A DIRECTIVEI 95/46/CE.


Termeni si conditii privind utilizarea sitului si politica de confidentialitate conform Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date

1. Informatii generale

Detinatorul site-ul www.fvdhouse.com, denumit in continuare site, este FVD Global House SA, cu sediul in Bucuresti, str. Col. Constantin Blaremberg, nr. 4-6, sector 1.

Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora.

FVD GLOBAL HOUSE SA isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare. Cea mai recenta versiune poate fi gasita accesand pagina "Termeni si conditii" din subsolul site-ului.

Sunteti de acord si acceptati ca, fara nici o notificare prealabila, putem sterge sau adauga orice informatie pe site, intrerupe orice activitate pe site sau arhiva din continutul site-ului, iar in cazul in care se fac referiri la alte site-uri nu garantam si/sau confirmam sub nici o forma tipul de informatie pe care il veti gasi pe aceste site-uri. Ramane la aprecierea dumneavoastra daca vizitati sau nu aceste site-uri sau luati sau nu in considerare informatia gasita pe site-urile respective.

2. Accesul la informatiile de pe site

FVD GLOBAL HOUSE SA garanteaza tuturor utilizatorilor accesul limitat, in interes personal, pe site-ul fvdhouse.com si nu le confera drepturile de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/ revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor FVD GLOBAL HOUSE SA, fara acordul prealabil scris al acesteia.

3. Definitii

Utilizator –Persoana fizica care acceseaza pagina de internet in mod liber

Denumirea utilizatorului (logare) – un sir de caractere atribuit automat si comunicat Utilizatorului prin intermediul adresei sale de email, odata cu crearea contului de acces

Parola – un sir de caractere folosit pentru identificarea utilizatorului, stabilit de acesta, in scopul obtinerii accesului autorizat la pagina de internet si la continutul acesteia

Logarea pe site - identificarea Utilizatorului pe site-ul www.fvdhouse.com prin folosirea denumirii utilizatorului si a parolei
 

4. Proprietate Intelectuala

Intregul continut al sitului www.fvdhouse.com - imagini, texte, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si orice alte date - este proprietatea FVD GLOBAL HOUSE SA si intra sub incidenta Legii privind drepturile de autor si drepturile conexe si a legilor privind protectia proprietatii intelectuala si industriala.

Folosirea fara acordul scris al FVD GLOBAL HOUSE SA Bucuresti a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare. Utilizatorii care incalca dreptul de autor si dreptul de proprietate intelectuala pot fi trasi la raspundere pentru prejudiciile cauzate FVDHOUSE.

5. Responsabilitate

FVDHOUSE nu isi asuma nici o raspundere pentru prejudiciile aduse prin folosirea/nefolosirea oricarei informatii obtinute de pe Site. Toate informatiile prezente pe site au un caracter informativ. De asemenea, FVDHOUSE nu este in niciun fel tinut responsabil pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunitati de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, de catre utilizator, ca urmare a nefunctionarii sau a functionarii necorespunzatoare a Site-ului

6. Forta majora

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

7. Legea aplicabila - jurisdictia

Prin accesarea sitului Utilizatorul isi da acordul ca orice eventuala disputa/diferend/litigiu sa fie solutionat in conformitate cu legislatia Romana. De asemenea este de acord ca jurisdictia sa fie stabilita in fata instantelor romane de la sediul Detinatorului sitului.

8. Litigii si dispozitii finale

Orice alta problema cauzata de produsele prezentate pe fvdhouse.com sau de informatiile prezentate pe acest site si care nu este deja tratata de nici un articol din prezentul document, se va solutiona pe cale amiabila in termen de 30 de zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre utilizator. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor romanesti de judecata, partile alegand competenta instantelor de pe raza municipiului Bucuresti.

9. INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

FVD Global House SA (FVDHOUSE) prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automatizate, scopul fiind evidenta persoanelor delegate si/sau imputernicite ale firmelor membre FVDHOUSE, facturarea si inregistrarea platii pentru produsele si serviciile furnizate de FVDHOUSE conform abonamentului dumneavoastra si informarea ulterioara a dumneavoastra de la distanta privind serviciul prestat, cand e cazul.

Prin comanda dvs. va dati acordul implicit pentru prelucrarea datelor personale in scopul realizarii cerintelor conform comenzii.

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi, astfel cum sunt acestea enumerate in art. 13 din Regulamentul 679/2016, respectiv:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal - persoana vizata poate solicita dreptul de acces la datele personale, in anumite conditii.

Dreptul la rectificare- datele personale pot fi rectificate oricand, sau dupa caz modificate

Dreptul la stergerea datelor – datele prelucrate pt fi sterse, in situatia in care prelucrarea acestora nu a fost legala

Dreptul la restrictionarea prelucrarii- persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc

Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

Dreptul de retragere a consimtamantului –retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Dreptul de a va adresa justitiei

Dreptul de opozitie- persoana vizata se poate opune prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;

Dreptul de a depune plangere – persoana ale carei date au fost prelucrate, depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa cu o cerere scrisa, datata şi semnata la registratura FVD Global House SA din Bucuresti in Bucuresti, str. Col. Constantin Blaremberg, nr. 4-6, sector 1sau puteti suna la numarul +4 0314053804 sau puteti transmite prin e-mail la internalaffairs@fvdhouse.com. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei.

10. Perioada stocare date

Datele personale ale utilizatorului, vor fi prelucrate pe toata durata contractuala, si vor fi stocate inca trei ani, dupa finalizarea acestuia. Pentru documentele cre necesita un termen mai lung de pastrare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, termenul de stocare va fi similar cu cel prevazut de legea speciala.

Daca doriti mai multe informatii despre cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la adresa internalaffairs@fvdhouse.com.

11. Contact

Daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal sau daca doriti sa va exercitati un drept, puteti contacta Responsabilul privind Protectia datelor la adresa internalaffairs@fvdhouse.com

 

 

 

IN CAZUL IN CARE NU SUNTETI DE ACORD CU TERMENII SI CONDITIILE DE FOLOSIRE A SITULUI VA RUGAM SA NU FOLOSITI SITE-UL SI SA INCHIDETI DE INDATA PAGINA DE WEB